ΚΙΤ συναγερμού Texecom Premier 832 LCD

280,00 

Κεντρική μονάδα Συναγερμού 8 ζωνών επέκτασιμο σε 32 και PREMIER LCD Πληκτρολόγιο με οθόνη υγρών κρυστάλλων 32 χαρακτήρων:

 

ΚΙΤ συναγερμού Texecom Premier 832 LCD